Perkhidmatan pembinaan teknikal dalam Kod Telefon 2255 Loretto, Burgenland, Austria

1-2