Pentadbiran awam dalam Kod Telefon 2 Mukim Serasa

1-10
Pentadbiran awam
Commonwealth Drive, Bandar Seri Begawan BB3910, Brunei
www.mof.gov.bn
Pentadbiran awam
Jln Menteri Besar, Bandar Seri Begawan BB3910, Brunei
www.immigration.gov.bn
Pentadbiran awam
Jalan Dewan Majlis, Bandar Seri Begawan BB3910, Brunei
www.buruh.gov.bn
Pentadbiran awam
Jalan Pembangunan, Bandar Seri Begawan BB3510, Brunei
www.mod.gov.bn
Pentadbiran awam
2A Jalan Elizabeth II, Bandar Seri Begawan BA1311, Brunei
www.jpke.gov.bn
Pentadbiran awam
Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri, Darulifta' Brunei Darussalam, SPG-26, Jln Pengiran Babu Raja, Bandar Seri
mufti.gov.bn
Pentadbiran awam
Bandar Seri Begawan BB3510, Brunei
www.spa.gov.bn
Pembiayaian lain, Pentadbiran awam
Bandar Seri Begawan BB3913, Brunei
www.mincom.gov.bn
Pentadbiran awam
Jln James Pearce, Bandar Seri Begawan BS8611, Brunei
www.moha.gov.bn
Pentadbiran awam
Jalan Sungai Akar, Bandar Seri Begawan, Brunei
land-transport.gov.bn