Perkhidmatan pembersihan am dalam Kod Telefon 2 Mukim Serasa

1-3
Perkhidmatan pembersihan am
Jalan Pasir Berakas, Unit 6 Block C, Simpang 145, Near Traffic Light, Berakas BB2313, Brunei
www.mashhor.com
Perkhidmatan pembersihan am, Pengurusan korporat
Yong Siong Hai Building, No. 1 G/F Simpang 137, Jln Gadong, Bandar Seri Begawan BE4119, Brunei
www.amebrunei.com
Perkhidmatan pembersihan am
Bandar Seri Begawan, Brunei
1-3