Bomba dan Penyelamat dalam Kod Telefon 15 Mikkeli, Savonia Selatan

1-1