Tempat pembuatan wain dalam Kod Telefon 5 Hong Kong

1-2