Membaiki kereta dalam Kod Telefon 50 Kirkuk, Pentadbiran At-Ta'mim

1-1