Terma Penggunaan

Selamat datang ke laman web kami. Jikalau anda meneruskan melayari dan menggunakan laman web ini anda dianggap bersetuju untuk mematuhi dan tertakhluk kepada terma-terma dan syarat-syarat berikut, yang mentadbir hubungan Syarikat Cybo dengan anda mengenai penggunaan laman web ini. Perkataan 'kami' merujuk kepada Syarikat Cybo. Perkataan 'anda' merujuk kepada pengguna atau penonton laman web kami. Penggunaan laman web ini tertakhluk kepada terma penggunaan berikut:

Terima kasih kerana berminat dengan Cybo.

  
 

Bersama kami untuk terus dikemaskini dengan perubahan baru di laman web ini.