Pendidikan dalam Kod Telefon 5 Bangar, Daerah Temburong

1-3
Pendidikan menengah, Pendidikan
Bangar, Brunei
Pendidikan
Bangar, Brunei
www.cfbt.org
Prasekolah dan tadika, Sekolah rendah 
No 10 Spg 368-7 Kg Puni
1-3